fbpx
Termeni și condiții

de utilizare a website-ului

1.         SCOPUL TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE UTILIZARE
Termenii și condițiile de utilizare descriu regulile privind accesul și utilizarea de către dumneavoastră (denumit in continuare „Utilizatorul”) a website-ului https://krafty.ro/ (denumit în continuare „Krafty.ro”, sau „website-ul”), care este deținut si gestionat de către SC Adrenaline Rush SRL (CUI – 45609837), persoană juridică, cu sediul în Buftea, jud. Ilfov, Operator de date cu caracter personal (în sensul art. 4, alin. 7 din GDPR) colectate prin intermediul acestui Website.
Termenii de utilizare trebuie citiți împreună cu Politica de confidențialitate și Politica de cookies.
Pentru întrebări și nelămuriri, ne puteți contacta la adresa contact@krafty.ro
 
2.         DEFINIȚII
„Krafty.ro” înseamnă https://www.krafty.ro/.
„Utilizator” înseamnă orice persoană care accesează și navighează pe acest website.
GDPR înseamnă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor).
 
3.         ACORDUL DUMNEAVOASTRĂ
Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni privind utilizarea de către dvs. a acestui website, înainte de a-l folosi. Prin folosirea acestui website, confirmați faptul că:
•           Aveți cel puțin 18 ani sau vârsta legală privind consimțământul în jurisdicția dvs. sau că aveți autorizație din partea tutorelui legal pentru a fi de acord cu Termenii de utilizare;
•           Sunteți de acord cu Termenii și condițiile noastre de utilizare, Politica de confidențialitate și Politica de cookies.
Dacă doriți să vă personalizați preferințele privind modulele cookie, vă rugăm să accesați Politica noastră privind modulele cookie.
 
4.         PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu legislația națională și europeană, inclusiv în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Atunci când ne contactați prin intermediul oricărui canal sau prin orice mijloace, sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu cele prevăzute în Politica noastră de confidențialitate.
 
5.         CONDUITA UTILIZATORULUI
Prin utilizarea acestui website, sunteți de asemenea de acord:
•           Să furnizați informații reale, complete și actualizate;
•           Să nu întrerupeți sau să interveniți în securitatea website-ului, sau să abuzați în alt mod de acest website sau de orice alte servicii, resurse ale sistemului, conturi, servere sau rețele conectate la sau accesibile prin intermediul acestui website sau website-uri afiliate care au legătură cu acesta;
•           Să nu transmiteți prin intermediul sau pe acest website spam, scrisori în lanț, emailuri reclamă sau orice alt tip de email general nesolicitat către persoane sau entități care nu au fost de acord să primească astfel de emailuri;
•           Să nu încercați să obțineți acces neautorizat la acest website sau la părți din acest website care sunt restricționate accesului general;
•           În general, să dați dovadă de o conduită neabuzivă și legală în ceea ce privește website-ul nostru web, față de noi și față de oricare altă terță parte.
Ne rezervăm dreptul de a bloca accesul oricărui utilizator care încalcă regulile de mai sus și de a contacta autoritățile competente pentru daune.
 
6.         CONȚINUTUL ȘI DISPONIBILITATEA WEBSITE-ULUI
Website-ul este destinat prezentării și promovării proiectului Krafty.ro. Materialele și informațiile de pe website sunt publicate în scop informativ / educațional.
Putem înceta, modifica, suspenda sau întrerupe orice aspect al acestui website, inclusiv disponibilitatea oricăror funcționalități, în orice moment și la discreția noastră. Putem elimina, modifica sau schimba în orice alt mod orice conținut, inclusiv cel al terților, de pe sau din cadrul acestui website.
Putem, la propria discreție exclusivă, să impunem limite cu privire la anumite funcționalități ale website-ului sau putem restricționa accesul dvs. la părți din sau la întregul website, fără notificare sau asumarea răspunderii. Krafty.ro poate sista utilizarea de către dvs. a acestui website în orice moment, la propria discreție exclusivă.
Informațiile și serviciile afișate pe website fac obiectul modificărilor, fără notificare. Deși facem eforturi de a menține conținutul website-ului nostru actualizat, nu ne asumăm obligația de a actualiza informațiile prezentate pe website.
 
7.         RĂSPUNDEREA UTILIZATORULUI
Sunteți de acord să ne despăgubiți pentru orice daune care pot rezulta din încălcarea acestor termeni, de către dvs. sau terțe persoane care acționează sub autoritatea dvs.
 
8.         RĂSPUNDEREA NOASTRĂ
Informațiile de pe website nu creează nicio obligație legală sau răspundere pentru noi sau afiliații noștri.
Acest website și conținutul disponibil prin intermediul acestuia sunt furnizate „CA ATARE” și „CONFORM DISPONIBILITĂȚII” doar în scop informativ / educațional. Sunteți de acord în mod expres că utilizarea acestui website, inclusiv tot conținutul și toate datele distribuite de, descărcate sau accesate din sau prin intermediul acestui website, sunt pe riscul dvs.
În cea mai mare măsură permisibilă conform legii aplicabile și cu excepția celor convenite în mod expres în scris, Krafty.ro și afiliații săi, neagă orice garanții de orice tip, fie în mod expres sau tacite, inclusiv dar fără a se limita la, orice garanție comercială, de potrivire pentru un anumit scop și de neîncălcare.
 
9.         DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Întreg conținutul furnizat pe acest Website, inclusiv dar fără a se limita la design, text, fotografii, grafice, alte fișiere, precum și selecția și organizarea acestora („Conținut”), este deținut de sau licențiat către Krafty.ro și/sau afiliații săi și protejat de legile aplicabile. Orice modificare, copiere, distribuire, clasificare, reproducere, republicare, descărcare, afișare, postare, transmitere sau vânzare în orice formă sau prin orice mijloace, în întregime sau parțial, se face în baza prevederilor legale în vigoare. Orice încălcare a dispozițiilor și prevederilor legale poate atrage răspundere civilă.
Toate mărcile comerciale de pe acest Website, fie înregistrate sau nu, reprezintă mărci comerciale ale Krafty.ro și/sau ale afiliaților săi sau ale respectivilor proprietari sau titulari și nu pot fi copiate, imitate sau utilizate de către dvs., în întregime sau parțial.
Niciun conținut de pe acest Website nu va fi interpretat ca oferind vreun drept sau licență oricărei părți pentru orice drepturi de copyright, mărci comerciale, patente sau orice alte drepturi intelectuale de proprietate deținute de către noi sau afiliații noștri.
 
10.       LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
Prezenții Termeni de utilizare sunt guvernați de legislația din România și orice dispute cu privire la aceștia vor fi soluționate de tribunalele competente din România. Vom încerca să soluționăm orice neînțelegeri în mod amiabil, în caz contrar disputele vor fi soluționate de către tribunalele competente din România, în conformitate cu legislația în vigoare.
 
11.       MODIFICĂRILE ACESTOR TERMENI DE UTILIZARE
Putem modifica acești Termeni de utilizare periodic pentru a reflecta schimbările legislației aplicabile, ale politicilor noastre interne, ale website-ului, sau ale tehnologiei utilizate. Ori de câte ori reveniți pe website-ul nostru, vă rugăm să verificați data ultimei actualizări a acestor Termeni de utilizare și modificările relevante, dacă există.
 
12.       LINKURI CĂTRE WEBSITE-URILE TERȚILOR
Acest website poate conține linkuri către terțe website-uri. Decizia de accesare a acestor link-uri vă revine în totalitate. Aceste linkuri nu constituie validare sau o recomandare din partea noastră și nu atrage răspunderea pentru website-urile la care facem trimitere, orice conținut, servicii sau produse disponibile pe și prin intermediul acestor website-uri sau pentru companiile asociate cu aceste website-uri. Nu revizuim și nu controlăm conținutul acestor website-uri ale terților. În mod explicit negăm orice răspundere pentru conținutul oricăror website-uri terțe ce au legătură cu acest website și vă recomandăm să folosiți propria apreciere când accesați orice website al terților la care face trimitere acest website.
 
Ultima actualizare: Martie 2023