fbpx
Politica de confidențialitate

as

 
1.         INTRODUCERE
Aceasta este politica de confidențialitate privind prelucrările de date cu caracter personal efectuate prin intermediul website-ului https://krafty.ro/ (denumit în continuare „website-ul” sau „Krafty.ro”).
Krafty.ro cunoaște importanța datelor personale, se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora și garantează că datele cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu dispozițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), precum și cu respectarea cerințelor legale prevăzute de Legea nr. 190/2018 privind măsurile de aplicare a GDPR sau oricăror dispozitii legale aplicabile.
Scopul acestei Politici de confidențialitate este acela de a vă explica ce date cu caracter personal prelucrăm (utilizam, colectăm, transferam etc.) prin intermediul website-ului, motivul prelucrării, modalitatea prin care le prelucram, drepturile dvs. în temeiul GDPR, modalitatea prin care vă puteți exercita aceste drepturi, precum și pentru a vă transmite informațiile obligatorii prevăzute de GDPR.
Indiferent de natura și scopul interacțiunii cu website-ul, prin utilizarea lui ne confirmați că sunteți de acord cu această Politică de confidențialitate și că îndepliniți condițiile legale pentru vă da consimțământul în mod valabil (i.e. vârstă, discernământ, autorizarea reprezentantului legal etc.).
În situația în care nu sunteți de acord cu această Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau nu îndepliniți condițiile legale pentru a vă exprima în mod valabil acordul, avem rugamintea de a nu accesa si utiliza website-ul.
 
2.         DESPRE KRAFTY.RO ȘI MODUL DE OPERARE AL WEBSITE-ULUI
Website-ul este operat și gestionat de către SC Adrenaline Rush SRL (CUI – 45609837), persoană juridică, cu sediul în Buftea, jud. Ilfov, Operator de date cu caracter personal (în sensul art. 4, alin. 7 din GDPR) colectate prin intermediul acestui Website.
Activitățile principale ale Krafty.ro constă în:
–           prestarea de servicii conexe domeniului Marketing Digital;
–           promovarea acestor servicii;
–           publicarea unor articole de blog pe teme conexe domeniului Marketing Digital;
–           trimiterea periodică a unor email-uri (newsletter) către vizitatorii website-ului care se abonează voluntar la acestea.
Pentru a vă informa cu privire la prelucrările efectuate de SC Adrenaline Rush SRL prin Krafty.ro asupra datelor personale care vă privesc, va rugăm sa citiți această Politică de confidențialitate. Pentru alte detalii, vă rugăm să ne adresați orice întrebare la datele de contact menționate mai jos.
 
3.         DATE DE CONTACT KRAFTY.RO
Email:  contact@krafty.ro
Persoană de contact: Andrei Moldovan
 
4.         PERSOANA VIZATĂ
Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), dumneavoastră, persoana fizică beneficiară a conținutului Krafty.ro, vizitatorul sau utilizatorul website-ului, sunteti „persoană vizată”, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru mai multe detalii privind drepturile dvs., în calitate de „persoana vizata”, citiți secțiunile 12 și 13.
 
5.         DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM ȘI SCOPUL PRELUCRĂRII
Atunci când navigați pe website-ul nostru, ne puteți comunica voluntar datele personale mentionate mai jos, pe care le colectăm direct de la dvs.:
Datele din formulare, cum ar fi cele pentru contact, comentarii sau newsletter:
•           nume și prenume
•           adresă e-mail
•           număr de telefon
•           orice alte informații suplimentare furnizate de dumneavoastră
 
Notă. Vă informăm că, pentru a vă putea răspunde la mesajul transmis prin intermediul formularului de contact, este necesar să ne comunicați datele de contact (cum ar fi adresa de e-mail și număr telefon). Informațiile transmise ne sunt necesare pentru a identifica subiectul la care faceți referire sau pentru a formula un răspuns cât mai complet si relevant la întrebările trimise. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară.
 
6.         COLECTARE AUTOMATĂ DE DATE (COOKIES)
În unele cazuri, este posibil ca Krafty.ro să colecteze automat prin intermediul website-ului o serie informații cu caracter analitic/statistic, care nu pot conduce la identificarea dumneavoastră. Exemple de informații de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit și adresa IP a dispozitivului cu care v-ați conectat la website, care poate indica țara de origine.
Astfel, în timpul navigării pe website, Krafty.ro ar putea stoca și prelucra ulterior anumite informații ale utilizatorului website-ului, în scop statistic / analitic. Aceste informații vor fi sub forma unor fișiere „Cookie” sau fișiere similare. Pentru mai multe informații vă rugăm să accesați Politica de cookies.
 
7.         SCOPURILE PENTRU CARE COLECTĂM DATELE DVS.
Colectăm date cu caracter personal prin formularul de contact (menționat la punctul 5), cu scopul de a comunica direct cu clienții existenți sau potențiali ai Krafty.ro.
Datele cu caracter personal colectate prin abonarea la newsletter (menționate la punctul 5), au scopul de a facilita marketingul direct, în baza consimțământului utilizatorilor.
De asemenea, colectăm date cu caracter personal prin intermediul formularului de comentarii (menționat la punctul 5), în scopul validă comentariilor și pentru avă putea contacta, în vederea revizuirii acestora.
Datele menționate la punctul 6 (cookies) nu au caracter personal și sunt colectate cu scopul de a avea o imagine statistică asupra traficului de pe website, respectiv pentru a putea îmbunătăți funcționalitățile acestuia și pentru a măsura rezultatele campaniilor publicitare proprii, atunci când este cazul.
 
8.         LEGALITATEA PRELUCRĂRILOR DE DATE PERSONALE
Vă informăm că datele cu caracter personal care vă privesc sunt prelucrate de către Krafty.ro pe baza următoarelor temeiuri juridice:
In ceea ce privește datele cu caracter personal colectate prin formularele de contact, comentarii și newsletter (menționate la punctul 5), temeiurile juridice ale prelucrării includ:
– Art 6, alin (1), lit. a din GDPR – consimțământul liber exprimat al persoanei vizate;
– Art 6, alin (1), lit. f din GDPR – interesul legitim al Krafty.ro de a lua legătura cu vizitatorii / clienții săi;
– Art 6, alin (1), lit. c din GDPR – obligațiile legale ale Krafty.ro de a da curs cererilor persoanelor vizate.
Datele colectate prin intermediul cookies, care nu au caracter personal, se bazează pe consimțământul liber exprimat al persoanei vizate, oferit sau nu cu ocazia primei vizite pe website, în conformitate cu prevederile GDPR. Acest consimțământ poate fi oricând modificat parțial sau retras în totalitate.
 
9.         INFORMAȚII REFERITOARE LA STOCAREA DATELOR PERSONALE
Durata de stocare a datelor personale transmise prin intermediul formularelor de contact, comentarii și newsletter, este de 2 ani de la ultima corespondență cu dumneavoastră (după care vor fi șterse prin proceduri specifice) sau până în momentul în care vă exercitați dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat) sau dreptul de opoziție, comunicat pe adresa de e-mail contact@krafty.ro .
Putem păstra datele dumneavoastră și ulterior termenului menționat mai sus, în format anonimizat (care nu vă mai identifică), în scopuri statistice sau pentru cercetare. De asemenea, în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne este impusă de lege.
Va rugăm să aveți în vedere urmatoarele:
•           exactitatea datelor personale pe care le furnizați către Krafty.ro se află în responsabilitatea dumneavoastră. Krafty.ro nu verifică datele transmise și nu intenționează să solicite alte informații pentru a vă identifica. Datele pe care le furnizați către Krafty.ro sunt folosite ca atare.
•           în anumite situații, în special când există o obligație legală a Krafty.ro sau când sunt solicitate servicii care se referă la o anumită persoană fizică, unele date cu caracter personal trebuie validate pentru a putea fi oferite serviciile solicitate (ex. în situația transmiterii unei cereri de acces la date, potrivit celor precizate la art. 15 din GDPR). În acest caz, e posibil să fie solicitată prezentarea unor documente care atestă identitatea persoanei vizate sau copii de pe acestea.
•           în prelucrările de date personale prin intermediul website-ului nu există un proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, așa cum este menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din GDPR.
 
10.       SECURITATEA PRELUCRĂRILOR DE DATE PERSONALE
Toate informațiile personale pe care le prelucrăm prin intermediul website-ului sunt păstrate pe servere securizate (care nu se află sub controlul Krafty.ro) și pot fi accesate doar de către persoane autorizate.
Vă asigurăm că, pentru prelucrarea datelor personale care vă privesc, Krafty.ro a alocat toate resursele necesare și disponibile în vederea implementării unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestor date, dintre care amintim:
•           folosirea de echipamente de securizare a accesului la rețea, precum și a unor componente specifice de protecție de tip anti-virus pentru evidențele informatizate;
•           aplicarea regulată de patch-uri și upgrade-uri pentru componentele software/hardware implicate în prelucrarea datelor personale;
•           acces restricționat la datele cu caracter personal;
•           testare periodică e eficacității măsurilor de securitate aplicate.
Deși luăm măsurile necesare pentru a proteja informațiile cu caracter personal pe care ni le furnizați, precizăm că transmiterea de informații prin intermediul rețelei publice Internet nu poate fi garantată drept sigură (există conexiuni de rețea intermediare care nu se află sub controlul nostru, cum ar fi furnizorul local de servicii de Internet).
 
11.       CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR PERSONALE
De regulă, Krafty.ro nu partajează informațiile dvs. personale.
Cu toate acestea, potrivit obligațiilor legale pe care le avem și când ne este solicitat acest lucru, putem furniza datele dumneavoastră către autorități publice investite cu atribuții specifice în domeniul efectuării cercetărilor penale, ordinii și siguranței publice, apărării naționale (cum ar fi poliția, instanțe judecătorești și alte organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
Autoritățile/instituțiile publice cărora le sunt furnizate date cu caracter personal înregistrate de Krafty.ro au obligația de a efectua prelucrarea datelor cu caracter personal cu respectarea normelor aplicabile în materie de protecție a datelor cu caracter personal, în conformitate cu scopurile prelucrării.
 
12.       DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
Prin cererea dvs. transmisă prin e-mail la adresa de contact de la pct. 3 vă puteți exercita, cu titlu gratuit, următoarele drepturi:
Dreptul de a fi informat. Prezentul document vă informează cu privire la modalitatea în care vă prelucrăm datele personale, în conformitate cu prevederile art. 13 și 14 din GDPR. Dacă doriți și alte informații referitoare la prelucrarea datelor personale, în afara celor precizate aici, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare în acest sens.
Dreptul de acces la datele personale care vă privesc, colectate direct sau indirect de la dumneavoastră. Potrivit celor precizate în art. 15 din GDPR, aveți dreptul de primi o confirmare cu privire la prelucrarea datelor personale si, după caz, de a fi informat cu privire la: categoriile de date prelucrate, scopul prelucrării, posibili destinatari, durata de stocare, precum și informații referitoare la drepturile dumneavoastră. De asemenea, puteți solicita o copie a datelor personale care vă privesc.
Dreptul la rectificarea datelor, în situația în care considerați că acestea sunt incorecte sau incomplete (în acest caz, e posibilă solicitarea unor informații suplimentare).
Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat), presupune ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, cu excepțiile prevăzute de lege.
Dreptul de a restricționa procesarea pentru o perioadă limitată, sens în care trebuie să ne solicitați perioada pentru care vreți să vă fie restricționată prelucrarea datelor dvs., și după caz, motivul acestei solicitări.
Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi, într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat Krafty.ro și dreptul de a transmite aceste date altui operator. Acest drept poate fi exercitat dacă temeiul legal al prelucrării este consimțământul persoanei vizate sau existența unui contract cu persoana vizată și dacă prelucrarea se realizează prin mijloace automate.
Dreptul de a nu face parte la un proces decizional individual automatizat, inclusiv prin crearea de profiluri. În acest sens, vă informăm că Krafty.ro nu desfășoară procese decizionale automatizate care să vizeze aspecte personale ale dvs.
Dreptul de retragere a consimțământului. Vă puteți retrage în orice moment consimțământul cu privire la prelucrarea datelor dvs. prin transmiterea unei cereri în acest sens la adresa de e-mail contact@krafty.ro. Retragerea consimțământului nu va afecta prelucrările efectuate anterior, dar poate determina încetarea prelucrării de date cu caracter personal, dacă nu există un alt temei legitim.
În situația în care considerați ca v-au fost încălcate drepturile legale menționate anterior, vă informăm că aveți dreptul de a vă adresa în instanță sau de a adresa o plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal (în acest sens, puteți descărca un formular tip de pe site-ul www.dataprotection.ro).
 
Notă
•           Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții. De aceea, fiecare cerere primită va fi analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, vom facilita exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă vă vom informa asupra motivelor refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a vă adresa justiției.
•           Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a vă identifica într-un termen util.
•           În situatia in care nu reusim sa va identificam, e posibil să solicitam prezentarea unor documente care atestă identitatea dvs. in calitate de persoană vizată sau copii de pe acestea. Daca dvs. nu ne furnizați informațiile suplimentare solicitate pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.
 
13.       DREPTUL PERSOANEI VIZATE DE A SE OPUNE PRELUCRĂRII BAZATE PE INTERESELE LEGITIME
La orice moment aveți dreptul de a vă opune prelucrărilor de date cu caracter personal bazate pe interesele legitime, din motive legate de situația dvs. particulară (a se vedea pct. 7 si 8 de mai sus). Vom înceta prelucrarea, cu excepția situației când putem demonstra că avem motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Prin cererea dvs. transmisă prin e-mail la adresa de contact de la pct. 3 vă puteți exercita, cu titlu gratuit, dreptul de opoziție la prelucrarea datelor cu caracter personal.
 
14.       EXERCITATEA DREPTURILOR PERSOANELOR VIZATE. ÎNTREBĂRI
Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus și pentru a adresa orice alte întrebări privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Krafty.ro, puteți să trimiteți un e-mail la adresa: contact@krafty.ro.
Ulterior, veți primi un mesaj de confirmare că solicitarea dumneavoastră a fost înregistrată, precum și orice alte informații necesare, după caz.
 
15.       SCHIMBĂRI
Având în vedere evoluția continuă a tehnologiilor folosite în domeniul IT&C, modificarea sau completarea posibilă a prevederilor legislative din domeniu, precum și diversificarea în timp a serviciilor oferite de Krafty.ro, ne rezervăm dreptul de a adapta această Politică de confidențialitate ori de câte ori va fi cazul. În acest sens, pentru a putea fi la curent cu toate informațiile referitoare la prelucrarea datelor personale care vă privesc, realizată de Krafty.ro, vă recomandăm să consultați periodic acest document.
 
Ultima actualizare: Martie 2023